Acte necesare

 

DOSAR DE EXECUTARE SILITA

 

In vederea alcatuirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc urmatoarele acte:

  • cererea de executare silita;

  • titlul executoriu in original sau copie legalizata;

  • copia actului de identitate, pentru creditorul persoana fizica, respectiv copia certificatului de inregistrare in Registrul Comertului, pentru creditorul persoana juridica;

  • dovada calitatii de reprezentant, daca este cazul;

  • taxa judiciara de timbru, conform legii 146/1997, modificata ( se achita la domiciliul/sediul creditorului) 20 lei per titlu executoriu;

  • dovada inregistrarii titlului executoriu in R.N.P.M., daca este cazul;

 

NOTIFICARI  (notificarea actelor procedurale si extraprocedurale)

  • cerere adresata executorului judecatoresc;

  • actul ce trebuie notificat in trei exemplare;

  • dovada calitatii de reprezentant;

  • copia actului de identitate.

Localizare

Contact

LUNI-VINERI: 9h00-17h00

Tel./Fax:  031.420.89.86

Mobil: 0720.405.592

Email: secretariat@peticaru.ro

Strada Gheorghe Danielopol nr. 1, Parter 
Sector 4, Bucuresti